Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הגילוי הגדול של העצמי" – מבוא לתרבות הודו המסורתית

קטגוריית ההרצאה:

קורס מקוון ב- ZOOM

12 מפגשים, ימים שלישי וחמישי, בשעה 19:00
מרצה: יותם יעקבסון

תת-יבשת הודו, הגדולה יותר מאירופה והקדומה לה בתרבותה, היא מעין מעבדה אנושית אדירה לחקר ה"אני". במהלך הקורס נתוודע להיסטוריה התרבותית המורכבת של הודו. נתחיל בתקופה הוודית (אמצע המילניום השני לפנה"ס). נסקור את המשבר הגדול שפקד את הודו במאות 5-7 לפנה"ס ואת הספרות האופנישאדית שהפכה לאחד מתוצריו המובהקים. נכיר את הקרקע שעליה צמחו האמונה הבודהיסטית והדת הג'יינית. תוך קריאה ועיון בחומרים קדומים נכיר מושגי יסוד ההכרחיים להבנת התרבות ההודית, נלמד על חיי האלים והקשר המורכב המתקיים בינם לבין המאמין. דרך קשירת עבר והווה נראה עד כמה התרבות הקדומה נוכחת גם כיום בהודו המודרנית ונדון בתהפוכות ותמורות שעוברת הודו בעת הזו.

מפגש 1, יום שלישי, 3.11.2020 בשעה 19:00
"אמא הודו" – מבוא גיאוגרפי והיסטורי  
נכיר את נופיה של הודו, את החטיבות הגיאוגרפיות מהן היא בנויה ואת אקלימה ונקשור בין הטופוגרפיה לתולדותיה.

מפגש 2, יום חמישי, 5.11.2020 בשעה 19:00
"כוחו של הידע" – התקופה הוודית
נפתח בהיכרות קצרה עם תרבות עמק האינדוס (תרבות ההארפה). נדון בעיקרי תפישת העולם הוודית, כפי שהיא משתקפת בטקסטים הקדומים ונעמוד על טיבו ומשמעותו של הפולחן באלף השני לפנה"ס. ננסה לחוות הלכי רוח ונכיר את האלים המרכזיים ואת המקור הטקסטואלי למעמדות החברתיים.

מפגש 3, יום שלישי, 10.11.2020 בשעה 19:00
"המפץ הגדול" – האופנישאדות
נברר את פשר המשבר התאולוגי והחברתי הגדול שהתרחש בהודו בין המאות 5-6 לפנה"ס. נעמוד על התפנית החדה שחלה בקרב פלגים מסוימים בחברה ונעמוד על מתחים שמאז ועד היום נמצאים בתשתית החברה ההינדואית.

מפגש 4, יום חמישי, 12.11.2020 בשעה 19:00
"משנתו של המוער" – ראשית הבודהיזם 
נסקור את אחת ההתפלגויות מההינדואיזם – הבודהיזם. נכיר את סיפור חייו המכונן של גאוטאמה סידהארתהא, שכונה לימים 'בודהא' ואת עיקרי משנתו.

מפגש 5, יום שלישי, 17.11.2020 בשעה 19:00
"הצמחונים האדוקים" – דת הצמחונים
דת הג'יין התפתחה בתת יבשת הודו פחות או יותר במקביל לבודהיזם. נכיר את עקרונות הדת ואת אידיאל הצמחונות שעליו מקפידים מאמיניה באדיקות ואת אורח חייהם של הנזירים.

מפגש 6, יום חמישי, 19.11.2020 בשעה 19:00
"כוחו של סיפור" – האפוסים הגדולים
נתוודע לעלילה המורכבת של אפוס הראמאינה ושל אפוס המהאבהרטה. נחזה במעט מהאופנים האומנותיים שבהם מוצגים הסיפורים, נתחקה אחר המשמעויות  התרבותיות והרגשיות שמקופלות בהן ונכיר הזדמנויות שבהן הם מוצגים ומסופרים כיום.

מפגש 7, יום שלישי, 24.11.2020 בשעה 19:00
"החדש הקדום מכול" – כתבי הפוראנות
נתוודע מעט לטקסטים מאוחרים לאופנישאדות; הספרות הפוראנית, המקפלת בתוכה את רוב הסיפורים המיתולוגיים המוכרים כיום. ננסה לברר האם קיימים קווים משותפים לאמונה ההינדואית. נעמוד על פשר האקלקטיות של אמונה זו, נכיר את האלים המרכזיים בכתבים ונציג את צורות הפולחן המשותפות והשונות.

מפגש 8, יום חמישי, 26.11.2020 בשעה 19:00
"התכלות והישארות" – היוגה והבהקטי
נכיר את התרגולים הרווחים, שלכאורה שוללים זה את זה. תחילה נעיין ביוגה סוטרה של פטנג'אלי, המקור הטקסטואלי ליוגה, שמטרתה הכחדת החושים והרגש תוך פינוי מקום להתעלות של מקור פנימי עמוק ושכוח.  בהמשך נכיר את הבהקטי – הדבקות באל – הלך רוח שבהיותו פועל ומופעל על ידי החושים והרגש, סותר את היוגה.

מפגש 9, יום שלישי, 1.12.2020 בשעה 19:00
"אדריכלות של הארה" – ארכיטקטורה דתית
בנייה באבן החלה בהודו בתקופה מאוחרת יחסית, אולם מראשיתה מקופלות בה משמעויות קוסמולוגיות ודתיות רבות. נבקר במקדשי מערה ונכיר את הסטופות הראשונות. נשרטט קווים להתפתחות המקדשים הקלאסיים ונבאר את המשמעויות הסמויות שנועדו להפוך אותם למודל קוסמי המאפשר להגיע להארה.

מפגש 10, יום חמישי, 3.12.2020 בשעה 19:00
"אליל מול אללה" – האסלאם בהודו
חוקרים רבים סבורים כי המקום היחיד שבו נאלץ האסלאם לקבל אל קרבו 'עובדי אלילים' הייתה הודו. לצד התנגדות גדולה לתרבות המקומית שאב האסלאם לא מעט מההתנהלות החברתית, מגינוני התרבות ומהלכי הרוח המקומיים, מה שיצר סינתזה עשירה, מיוחדת ויפה במיוחד שלה גם ביטויים ארכיטקטוניים. במפגש זה נסקור את תולדות יחסי תת-יבשת הודו עם האסלאם תוך סקירת אירועים מרכזיים עד ימינו.

מפגש 11, יום שלישי, 8.12.2020 בשעה 19:00
"היהלום שבכתר" – הודו תחת השלטון הבריטי
מאז ימי קדם גילה המערב עניין גדול בהודו על אוצרותיה ותורותיה. מאז מסעו של וסקו דה גמה החלה ההשתלטות האירופאית על תת-היבשת. התרבות המקומית הגאה נרמסה ברגל גסה שכמותה לא הכירה, אולם מתוך כך צמחה ישות חדשה, רבת פנים ומאתגרת; הודו המודרנית.

מפגש 12, יום חמישי, 10.12.2020 בשעה 19:00
"ציוויליזציה פצועה" – הודו המודרנית
מאז עצמאותה הודו למעלה מהכפילה את מספר תושביה. די בנתון זה כדי לחולל שינוי תהומי. נסקור בקווים כלליים את המצב הפוליטי והכלכלי בהודו כיום, את המחלוקת עם פקיסטן, את העימות בקשמיר, את 'מלחמת השפות', את השינוי במעמד האישה ואת פרשת איודהיה. נסכם בדיון שיעסוק בהתייחסות המערב אל הודו.

משך כל הרצאה: כשעה וחצי
לצד השידור החי ההרצאות תהיינה זמינות בגרסה מוקלטת למשך שבוע ותהיינה זמינות לצפייה נוספת.
ההרצאות כולן מלוות במצגות צבעוניות.

שימו לב: ייתכן וחלק מההרצאות יועברו בגרסה מוקלטת.
במקרה כזה אהיה זמין לשכל שאלה שתעלה בטלפון, בדוא"ל ובווטסאפ.

מחיר הקורס: 600 ₪ ל-12 מפגשים

לפרטים ולהרשמה: yotam.jac@gmail.com, 050-7622123
פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים/ות

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות