Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"החיים שבמוות והאחדות שבפיצול " – קורבנות ומשמעותם

קטגוריית ההרצאה:

מאז יציאת מצריים וכל עוד בית המקדש היה קיים היו נהוג מנהג הקרבת קורבנות. עד היום מקיימים השומרונים את המנהג ומידי פסח מקריבים בהר גרזים את קורבן הפסח. במהלך ההרצאה ננסה להתחקות אחר משמעות הקורבן היהודי הקדום ונעמוד על האופן המורכב שבמותו הוא מביא את החיים. נלמד על חשיבותו של ישוע הנוצרי, 'שה האלוהים' כקורבן הפסח החדש ונבין מדוע חשוב לנוצרים לקיים את חג הפסחא בצמידות מרבית לחג הפסח היהודי. נכיר את הקורבן ההודי הקדום, שהיה עיקרו של הפולחן בתקופה הוֶודִית, נלמד מה השתנה מאז; כיצד ה'אני' החליף לימים את הקורבן החיצוני וכיצד את מנהגי הקרבת הקורבנות החליף אידיאל הצמחונות. נכיר טקסי הקרבת קורבנות המתחוללים בימינו ונשמע מקבילות שונות לסיפור 'עקדת יצחק' התנ"כי.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות