Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"החיים שבמוות והאחדות שבפיצול " – קרבנות ומשמעותם (לקראת פסח)

קטגוריית ההרצאה:

מאז יציאת מצריים וכל עוד בית המקדש היה קיים היו נהוג מנהג הקרבת קורבנות. עד היום מקיימים השומרונים את המנהג ומידי פסח מקריבים בהר גרזים את קורבן הפסח. נתחקה אחר משמעות הקורבן היהודי הקדום ונעמוד על האופן המורכב שבו דווקא במותו הוא מביא חיים. נלמד על חשיבותו של ישוע הנוצרי, 'שה האלוהים', כקורבן הפסח החדש ונבין מדוע חשוב לנוצרים לקיים את חג הפסחא בצמידות מרבית לחג הפסח היהודי. נכיר את הקורבן ההודי הקדום, שהיה עיקרו של הפולחן בתקופה הוֶודִית, נלמד מה השתנה מאז; כיצד ה'אני' החליף לימים את הקורבן החיצוני וכיצד הומרו מנהגי הקרבת הקורבנות באידיאל הצמחונות. נכיר טקסי הקרבת קורבנות המתחוללים בימינו ונספר מקבילות שונות לסיפור 'עקדת יצחק' התנ"כי.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות