Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המדינה הנוצרית הראשונה בעולם" – מסע בארמניה

קטגוריית ההרצאה: ,

ראשיתו המזוהה של העם הארמני היא בממלכת אוררטו הקדומה. מאז עבר העם תהפוכות רבות, אולם משהו מתודעתו הלאומית, השואפת לעד להיבדלות ולייחוד נשמר ברצף. לא ייפלא שהשאיפה התמידית לעצמאות, שתאפשר את ההיבדלות הקימה על הארמנים את שונאיהם והובילה לטבח של ממש בימי מלחמת העולם הראשונה. ארמניה הייתה המדינה הראשונה בעולם לקבל עליה את הנצרות כדת מדינה. שמירתה על מעמדה כממלכת חיץ נבדלת וניטראלית הייתה אחת הדרכים היחידות לשמור על עצמאותה החלקית. בהרצאה נצא למסע הסוקר את ההיסטוריה ההפכפכה והסבוכה של ארמניה. נעמוד על מקור שמם של הארמנים, נתוודע אל סיפור התנצרותם. נכיר את הארכיטקטורה המיוחדת המאפיינת אותם ונבקר בכמה כנסיות ומנזרים ונתרשם ממראות האררט המתנשא בערגה מעבר לגבול התורכי.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות