Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המוות כמורה לחיים" – תפיסת המוות בבודהיזם הטיבטי

קטגוריית ההרצאה:

בבודהיזם רגע המוות והטקסים הנלווים לו מהווים רגעים מכוננים. ניתן לומר כי עבור הטיבטים החיים אינם אלא הכנה לרגע המוות, שלב נוסף במסכת החיים. בהרצאה נעמוד על משמעות המוות בבודהיזם הטיבטי. נכיר את טקסי המוות בטיבט ונעמוד על מקורותיו ועיקריו של "ספר המתים הטיבטי".

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות