Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המזרח רוחני והמערב חומרני" – האומנם? – על הקשר הרוחני בין מזרח ומערב ועל תופעת התרמילאות

קטגוריית ההרצאה:

מאז ימי קדם עמדה הודו בקשרים עם העולם המערבי, אולם רק מאמצע המאה ה-19, עם חיסול הסולטאנות המוגולית והשתלטותה של בריטניה על עומק תת-היבשת, הפך המפגש בין העולמות התרבותיים השונים ממשי וטעון יותר. במהלך ההרצאה ננסה להבין מה הוליד המפגש הבין-תרבותי המתמשך בין הודו למערב ונשרטט קווים ומגמות בולטים לאופן שבו תופסים בני המערב את הודו ואת האופן שבו תופשים בני הודו את המערב, כמו גם לתופעה הרווחת של התרמילאות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות