Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המתנגדים לאלימות והאוחזים בחרב" – הג‘יינים והסיקהים

קטגוריית ההרצאה:

נזירי הג'יין יקפידו להזיז נמלה מדרכם בהתאם לעקרון אי האלימות, אחד מעקרונותיה המרכזיים אחת הדתות העתיקות בהודו. הנדרים שעל נזיר ג'יין ליטול על עצמו נחשבים מהחמורים בעולם. הדת הסיקהית היא אחת הדתות הצעירות ביותר בתת-היבשת, המהווה סינתזה מרתקת בין הינדואיזם ואסלאם. האחיזה בחרב מלווה את הסיקהה לכל אורך ההיסטוריה שלה. נכיר מעט את שני המיעוטים שהאמידות הכלכלית משותפת להם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות