Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הצמחונים האדוקים" – דת הג‘יין

קטגוריית ההרצאה:

דת הג'יין התפתחה בתת יבשת הודו פחות או יותר במקביל לבודהיזם. העיקרון המנחה של הדת הוא הימנעות מאלימות, ומאמיניה מקפידים על צמחונות אדוקה. חוד החנית של הקהילה הג'יינית הם הנזירים. נדמה שהם מקיימים את התקנון הנזירי הנוקשה בעולם. במהלך ההרצאה נתוודע למשנתו של מהאווירה, מייסד הדת, נכיר את עיקרי האמונה, את האופן בו הם מיושמים בחיי יומיום ואת הקשר שלהם למשנתו של גנדהי. נבקר במקדשים מפוארים, נשתתף בטקס הקדשתה של נערה לנזירה, נלמד מה מקור עושרם של בני הדת ונענה על השאלה המעניינת – כיצד ייתכן שבעוד הבודהיזם התפשט לכל חלקי אסיה אך נכחד בהודו, כור מחצבתו, הדת הג'יינית מעולם לא התפשטה אל מחוץ לתחומי הודו, אך מעולם לא נכחדה בה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות