Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"הקצה של קצה הודו" – שרי לנקה

קטגוריית ההרצאה:

כמו עגיל נאה משתלשל האי לנקה מאוזנה האקזוטית של הודו וטובל במימיו העשירים של האוקיינוס ההודי. במהלך הסדרה נכיר את נופי האי ואת  ההיסטוריה שלו. נתוודע למורשתו ונעמוד על הקשר התרבותי העמוק והזיקה שיש לו להודו. נברר מהם הסממנים המייחדים את שרי לנקה ומהם מקורות הסכסוך הטמילי-סינהלי.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות