Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ועיניתם נפשותיכם " – על צום ותענית

קטגוריית ההרצאה:

המצווה לצום, שאותה מקיימים היהודים בכמה מועדים, קיימת גם בדתות אחרות. המוסלמים מקפידים על צום הרמדאן הנמשך חודש שלם מידי שנה. הנוצרים עורכים לֶנְט, ארבעים ימי אבלות המקדימים את יום שישי הטוב, הוא יום הצליבה. גם בהודו נהוגים ימי צום כלליים ולצידם קיימים מועדים רבים שבהם אנשים בוחרים לצום באופן פרטי. בהרצאה ננסה לעמוד על משמעות הצום והעינוי הגופני ביהדות, בנצרות ובאסלאם ונכיר את ביטויי התענית והסיגוף בהודו, הנחשבים כלי לגיטימי ביותר להשיג בעזרתו כוחות גדולים, תעצומות נפש ותובנות גבוהות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות