Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"טרילוגיה ראג‘סטאנית" – מסע בין שלושה מקדשים מיוחדים בראג‘סטאן

קטגוריית ההרצאה:

חבל ראג'סטאן המדברי גדוש באתרים המהווים את הודו במיטבה: ארמונות מבוצרים תלויים על שיני סלע, שווקים עמוסי סחורות, שיטות חקלאות מסורתיות ואמונות עתיקות. ראג'סטאן גדולה מכדי להכיר את כולה בפעם אחת. דרך ביקור בשלושה אתרים ציוריים, המקודשים לבני דת ההינדו והתוודעות לסיפורים המיתולוגיים המכוננים את חשיבותם, נכיר מעט מהעושר התרבותי והאמוני ההינדואי. נתוודע לבעייתיות השורשית הקיימת בפולחן לברהמה, נבקר באתר שבו המשוקץ הופך קדוש ונשתתף בטקסי גירוש שדים. הכל ביחד מצטרף לכדי ססגוניות אנושית, כמו שרק בראג'סטאן היא קיימת.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות