Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"יום יום חג" – על טקסים ופולחנים בישראל

קטגוריית ההרצאה:

ארצנו משופעת בבני עדות ומיעוטים שלכל אחד מהם אמונה, מנהגים וחגים שונים. במהלך ההרצאה נתוודע בקצרה למעגל החגים השנתי של בני העדות הנוצריות הסובב ברובו סביב מהלך חייו של ישוע. נימצא על גדות הירדן שבערבות יריחו יחד עם המוני מאמינים אורתודוכסיים ומונופיזיטים המשחזרים במהלך חג האפיפניה את מעמד ההטבלה של ישוע. נצעד מרחובות העיר העתיקה בירושלים בתהלוכת יום א' של הדקלים המנציחה את כניסתו של ישוע אל ירושלים, נביט בבמה המוגבהת עליה, בהתאם לכתוב בברית החדשה, ירחצו בכירי הכנסייה את רגלי תלמידיהם – השליחים, נעמוד על האופן שבו משחזרים המאמינים את דרך הייסורים, מעמד הצליבה וטקס הקבורה ביום שישי הטוב ויחד עם המון אדם אורתודוכסי וארמני נמתין בציפייה מתוחה לירידתה של האש הקדושה ב"שבת האור".
לסיום, נכיר גם את חגיהם העיקריים של בני המיעוט השומרוני הנחלקים כיום בין חולון לבין הר גרזים. נברר מדוע הם בונים סוכה בתוך הבית ולא מחוצה לה, נלמד כיצד חוגגים פסח כהלכתו וניטול חלק בשיחזור מעמד מתן תורה המתרחש מידי חג שבועות בפסגת ההר המקודש.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות