Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"כור היתוך של אמונות" – עדות ומיעוטים בישראל

קטגוריית ההרצאה:

ישראל השוכנת בעיבורו של המזרח התיכון מקודשת ליהדות, לנצרות ולאסלאם. לצד הדתות הגדולות חיים בישראל בני עדות ופלגים קטנים, שחלקם התפצלו ברבות הזמן מהדתות הללו וחלקם הגיעו לאזור במסגרת חילופי אוכלוסייה ונדידות עמים . במהלך הסדרה נכיר חלק מהמיעוטים החיים בישראל. נתוודע להיסטוריה שלהם, לאמונתם, למנהגיהם ולאורחות חייהם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות