Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"לא זה ולא זה, גם זה וגם זה" – על האמת הצפונה בתפישה הגבולית בתרבות הודו

קטגוריית ההרצאה:

תרבות הודו העתיקה, שמשפיעה על חלקים ניכרים מדרום-מזרח אסיה, מבקשת באופנים רבים ושונים ליחד את מבטו של האדם אל מה שנמצא מעבר לצמדי הניגודים שבהם נהוג לתפוש את העולם ואף לדבר עליו: יום-לילה, גבר-אישה, קדוש-טמא. במפגש נגדיר בדרך חווייתית את תפישת העולם הזו. ננכיח כמה ביטויים שלה מתחומים דתיים, מיתולוגיים, פילוסופיים, חברתיים ומגדריים. וננסה להפנים במשהו את הלך הרוח הזה, שיכול לכונן בנפש ממד אחר וחדש להביט דרכו על המציאות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות