Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"למה לריב?" – סכסוכים

קטגוריית ההרצאה:

כיצד מתחילים סכסוכים?  מיהם  הצדדים היריבים ומה עשוי להביא לפתרונם של עימותים ולרגיעה באזורי מחלוקת למודי קרבות? להלן נושאים  של מספר הרצאות, המתקיימות כל אחת בצורה עצמאית,  אך  מלוכדות סביב נושא אחד:  סכסוכים. נדמה כי במרחב שבו אנו חיים יש לניסיון להבין סכסוכים לעומקם משמעות רבה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות