Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מה עדיף להיות איתה או להיות רחוק ממנה?" – סיפורי אהבה הודיים

קטגוריית ההרצאה:

הספרות ההודית משופעת בסיפורי אהבה, ארציים ושמימיים, המתובלים בשפע דימויים ציוריים המפעפעים גם לתעשיית הקולנוע המודרנית בבוליווד. בהרצאה זו נכיר מעט את דימויי היופי הרווחים בתרבות ההודית. נספר כמה סיפורי אהבה ונתחקה אחר קווים משותפים לכולם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות