Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מחאן לחאן" – נתיבי הסחר הקדומים באסיה

קטגוריית ההרצאה:

נתיבי הסחר הקדומים באסיה זכו לא מכבר לכינוי הרומנטי "דרך המשי". האומנם מדובר בדרך אחת או ברשת ענפה של דרכים? האומנם רק משי נסחר בדרך או שמא סחורות ולצידן תנועה של רעיונות תרבותיים ומדעיים, אמונות, מנהגים, סממנים אומנותיים וסמלים. במהלך סדרת הרצאות נכיר מעט את נתיבי הסחר האסיאתיים, את ההיסטוריה המורכבת שלהם ואת החיים לאורכם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות