Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ממלכת האושר" – בהוטאן

קטגוריית ההרצאה:

בהוטאן היא הממלכה הבודהיסטית האחרונה בעולם. "הכל סבל!" פסק הבודהא בהתייחסו לקיום והנה, מתנהלת בהוטאן על פי מדד מפתיע: "אושר לאומי גולמי". במהלך ההרצאה נכיר את המדינה הקטנה על נופיה ומורשתה. נברר כיצד היא מתקיימת כשמורה של ערכי טבע וערכי תרבות וחברה בתווך שבין הודו וסין, שתי המדינות המאוכלסות ביותר בעולם. נשתתף בחגיגות מקומיות, נשמע מעט על הפוליטיקה המקומית המורכבת ונגלה שלא הכל ורוד.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות