Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ממלכת פונטוס הנעלמה" – הרי הקצ‘קר בצפון מזרח תורכיה

קטגוריית ההרצאה:

אי שם במזרח הרי הפונטוס ישנו רכס גבוה ונפרד מיתר השרכסים על ידי נהר צ'ורו השוצף – רכס הקצ'קר. הרי הקצ'קר גולשים בתלילות אל הים השחור. בעצירתם את ענני הגשם העולים ממנו נוצרים במדרונותיהם הצפוניים תנאים אקלימיים ייחודיים, כמעט סוב טרופיים. בשל המחסום הטופוגרפי הקשה לחצייה נמנעו גם רוב כובשיה של אסיה הקטנה להגיע אל האזור. היוונים התיישבו לאורך החופים כבר בעת המוקדמת ואילו משך כל תקופת השלטון הסלג'וקי נותר האזור עצמאי. חיו בו מיעוטים קווקזיים בעלי שפה ומנהגים מיוחדים ולימים קמה בו ממלכת טרבזון הביזאנטית. האזור נפל בידי העות'מאנים רק בשלהי המאה ה- 15 ורק אז הגיע אליו דת האיסלאם. בעקבות מהפיכת אתא טורכ עבר האזור שינויים דרמאטים. לצד פסיפס אנושי מרתק והיסטוריה רבת תהפוכות מציע הקצק'ר נופים מגוונים מרהיבים, אתרים היסטוריים ציורים, כפרים עונתיים המשמשים רק לחלק מהשנה, פריחה אביבית מסחררת ושלכת סתווית ססגונית.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות