Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מנזרים וגלגולים מוכרים" – עולם הנזירים הטיבטים ושושלת הדלאי לאמה

קטגוריית ההרצאה:

בטיבט התקיימה קהילת הנזירים הגדולה בעולם. בימי השיא שלה כ-25% מהגברים הטיבטים היו נזירים. לא בכדי בטיבט גם קמו המנזרים הגדולים מכל. נברר מהו נזיר, כיצד הוא נבחר ומהו אורח החיים שלו הוא מחויב. נכיר את מסדרי הנזירים השונים ונעמוד על התהוותן של שושלות 'טולקו' (גלגולים מוכרים) חשובים כדוגמת הדלאי לאמה והפנצ'ן לאמה. נברר מאיזו שפה לקוח התואר "דלאי" ומדוע הוענק לבעליו ונשמע על השושלת המכובדת של הנזירים שזכו בתואר זה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות