Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מסעות במרחק – מסעות בלב" – הרצאה בנימה אישית

משחר ילדותי קסמו לי מקומות רחוקים, מראות ונופים שונים. תמונות מסוימות מסרטי טבע ומספרי טבע ממש נחקקו בזכרוני. את ילדותי העברתי בעיקר בחוץ, בטבע, שבו מצאתי עולם ומלואו וחלמתי שיום אחד אגיע גם לאותם מקומות רחוקים שניבטו אלי מהסרטים ומהספרים. בהיותי בר מצווה ויתרתי על מסיבה וטסתי לקניה, מה שהיה עבורי משאת נפש אמיתית. לימים, לצד אהבתי לטבע גיליתי ענין הולך וגובר באורחות חיים ובתרבויות. לטייל, זוהי אומנות בפני עצמה, כך למדתי ועודני לומד. מסע, במשמעות העמוקה שלו בעיני, הפך במידה רבה לאורח חיי.  את משמעויות המסע, על היתרונות שלתחושתי טמונים בהן, אני מבקש להנחיל לקהל המטיילים ולמדריכים אחרים, תוך שאני שב ומתפכח באשר לאופן התנהלותו של שוק התיירות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות