Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מסתורין במלאנה" – סיפורו של כפר מבודד ויוצא דופן בהימאליה ההודית

קטגוריית ההרצאה:

מלאנה, המקום בו אגדות הופכות למציאות, הוא כפר נידח, התלוי  באמצעו של אחד המדרונות הדרומיים, התלולים והמוריקים של רכס ההימליה ההודית. כיצד קרה איפה ששמו יצא למרחוק? במלאנה רב הנסתר על הגלוי. נוסף על מקור הפרנסה של הכפר, בזכותו התפרסם, רבות התעלומות סביבו וגדול ייחודו. במהלך ההרצאה נתוודע אל נופי האזור, נברר מדוע שונה מראה תושבי הכפר ממראם של שאר בני ההימלאיה ומה פשר איסור המגע בהם. נכיר את תהליך הייצור של הצ'ארס, החשיש המקומי, ננסה לעמוד על טיבו של האל ג'אמלו, אל הכפר. נברר את קשריו הסבוכים עם שאר אלי האזור, נשמע כיצד העניש את אכבאר הקיסר ומדוע סוס יצוק כסף הוא המנחה המקובלת ביותר עבורו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות