Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"מצוותה של נינו הקדושה" – התנצרותה של גאורגיה

קטגוריית ההרצאה: ,

גאורגיה קיבלה על עצמה את הנצרות כאחת עשרה שנים לאחר שהקיסר קונסטנטינוס הגדול קבע שהנצרות הינה דתה הרשמית של האימפריה הביזאנטית. נספר את אתוס ההתנצרות הלאומי, הדומה והשונה מאתוס הארמני, על שלל מעלליה של הנזירה נינו הקדושה. נאיר את ההקשרים היהודיים שכמוסים בו ונבחן אותו באופן ביקורתי ובראי היסטורי.
נכיר את האתרים המקודשים הנקשרים באתוס, נבקר בכנסיות מפוארות ונתעמק בדמותו המרתקת, רבת הנדבכים המיתולוגיים והפסיכולוגיים, של גאורגיוס הקדוש (סנט ג'ורג'), מי שלימים הפך לפטרון הלאומי של המדינה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות