Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

מרחבי הטוראן" – מקור העמים הטורקים

קטגוריית ההרצאה:

מקורם של העמים הטורקיים בערבות מרכז אסיה. אם כך, מדוע מכונה אסיה הקטנה טורקיה? בהרצאה זו נכיר מעט את מורשתם הקדומה של השבטים הטורקיים, שעליהם נמנים האוזבקים בני ימינו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות