Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"נוודות לנצח" – מונגוליה

קטגוריית ההרצאה:

בערבות מונגוליה שבמרכז אסיה שורר אקלים קיצוני וקשה המאפשר בדוחק חיים המתבססים על גידול עדרים. פעם אחר פעם פלשו עמי הערבות אל סין וגם מערבה ממנה. מטרתם הראשונה הייתה להשביע את רעבונם בעקבות קרה או בצורת, אולם לימים עלה בהם הרצון להשתלט על אזורים פוריים יותר. הגדיל מכולם לעשות השליט ג'ינגיס חאן, שערך רפורמות חברתיות מקיפות ובעזרתן הקים את האימפריה היבשתית הגדולה בתולדות העולם. במהלך ההרצאה נכיר את מרחבי מונגוליה ואת נופיה, את אורח החיים הנוודי, את מבנה הגֶר – אוהל המגורים המסורתי ואת הסוסים המונגולים שבעזרתם נכבשה אסיה כולה. נבקר במעט שנותר מקאראקורום – עיר הבירה של השושלת הצ'ינגיסית. נסקור את מעלליו של הכובש הדגול ואת נסיבות התמוטטות האימפריה הגדולה שהקים. נכיר מעט את האמונות המקומית המיוחדות, המשלבות שאמאניזם עם בודהיזם- טיבטי. נחתום את ההרצאה בסקירת האירועים הקשים שפקדו את מונגוליה מאז עצמאותה – עת שסין ורוסיה נאבקו עליה ובזמן ששועבדה לשלטון הקומוניסטי של ברית המועצות.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות