Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ניגודים והשלמות" – פניה של החברה ההינדואית

קטגוריית ההרצאה:

החברה ההינדואית מושתתת על מתח גדול בין תפיסת עולם אחדותית לתפיסה מפוצלת, רבת פנים, בין הרמוניה ולכידות חברתית לחלוקה נוקשה למעמדות ובין חיי משפחה ואישות לבין חיי פרישות וסגפנות. נדמה כי היכולת של ההינדואי להכיל באופן טבעי ומוכר דבר והיפוכו מותחת את תחומי תודעתו אל קצוות רחוקים.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות