Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עין ללהאסה צופיה" – הגולים הטיבטים בהודו והמבט המערבי

קטגוריית ההרצאה:

מאז כיבוש טיבט בשנת 1959 לא יושבת ההנהגה הטיבטית על אדמתה. הדלאי לאמה ועמו עשרות אלפי פליטים חצו את ההימאליה בדרך לא דרך ומצאו מפלט כפליטים בהודו השכנה. מאז חלפו כמה עשורים. קהילת הגולים הטיבטים הקימה מאז דור שני ושלישי שלא ידעו את טיבט, ביססה מחדש את הנהגתה, הקימה מוסדות שונים שנועדו לבסס את הקהילה ולשמר את המורשת. במקביל זכו הטיבטים הגולים ליחס אוהד מצד מערביים רבים, שגם תורמים לקהילה ממון רב. בהרצאה נדון במהפך הגדול בחייהם של הפליטים הטיבטיים בהודו, נברר את טיב יחסיהם עם שכניהם ההינדואים ונשוחח על יחס המערב אל סוגית טיבט הכבושה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות