Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עליהם גאוותה, בהם גאולתה" – תור הזהב של גאורגיה

קטגוריית ההרצאה: ,

בין המאות 13-12 לסה"נ הייתה גאורגיה אימפריה של ממש שאף היה בכוחה להושיט יד לקיסרי ביזאנטיון הגולים. במהלך מפגש זה נסקור את תולדות מלכיה הגדולים של גאורגיה. נשמע על חידושיו התקדימיים של המלך דוד הבנאי ועל מעלליה של המלכה תמרה שכונתה בחייה מלך. נבקר באתרי המורשת שהותירו מאחוריהם ונכיר שכיות חמדה אומנותיות וספרותיות שנוצרו בימיהם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות