Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"על אם הדרך" – דרך המשי

קטגוריית ההרצאה: ,

"דרך המשי" הוא שם שרק במאה ה-19 הוענק לנתיב הסחר הקדום שקשר את מזרח אסיה עם אירופה. נשמע על הנסיבות שבהן נפתח נתיב הסחר מסין מערבה ואת מקור השם "דרך המשי". האומנם בדרך אחת שבה הובל משי מדובר? נכיר את הגיאוגרפיה של אסיה ונסייר בנופיה הדרמטיים. נשרטט את הנתיבים השונים שנפרצו לאורכה, נברר מי נע בהם, באיזה אופן נעו לאורכם ואיזה סחורות הועברו בהם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות