Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עץ החיים" – משמעויות וגלגולים (לקראת ט"ו בשבט)

קטגוריית ההרצאה:

נדלג הלוך ושוב בין חופי הים התיכון לפרס ולהודו ונסקור אלמנטים מקודשים בתרבויות מסופוטמיה הקדומות, בפרס, בדתות הודו – ההינדואיזם והבודהיזם, ובדתות המונותיאיסטיות – ביהדות, בנצרות ובאסלאם. תוך כדי כך נתמקד במעמד המיוחד שבו זוכה העץ בכל התרבויות שצוינו. נספר סיפורים שבהם עצים ממלאים מקום מרכזי וננסה לעמוד על קוויים משותפים לכולם. נבחן את מקומם של העצים בתיאורי גן העדן הפרסי והתנ"כי ונרחיק לכת בניסיון לברר האם קיים קשר בין תיאור גן העדן בספר בראשית לבין קומפלקס הטאג' מאהל בהודו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות