Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עץ החיים" – משמעויות וגלגולים

ההרצאה תתמקד בבירור אופני התייחסות שונים אל העץ במרחב התרבותי המשתרע בין הודו לישראל. במהלך ההרצאה נדלג הלוך ושוב בין חופי הים התיכון לחופי המפרץ הפרסי ומפרץ בנגל ונסקור אלמנטים מקודשים, בתרבויות מסופוטמיה הקדומות, בפרס, בדתות הודו – ההינדואיזם והבודהיזם, ובדתות המונותיאיסטיות – ביהדות, בנצרות ובאסלאם. נתמקד במעמד המיוחד שזוכה בו העץ בכל התרבויות שצוינו. נשמע סיפורים רבים בהם מוזכרים עצים וננסה לעמוד על קוויים משותפים לכולם. נעמוד על תיאורי גן העדן הפרסי והתנ"כי, תוך ניסיון להבין מה מקומם של העצים באותו מודל מסוגנן. נדון בקשר שבין 'עץ החיים' לצלב הנוצרי וננסה לברר מדוע דווקא הצלב נבחר לשמש כסמל הנצרות והאם הוא סמל מוות או סמל חיים. נשאל מדוע הגיע הבודהא להארה דווקא בהיותו יושב תחת עץ ונרחיק לכת בניסיון לברר האם קיים קשר בין תיאור גן העדן בספר בראשית לבין קומפלקס הטאג' מאהל בהודו. נחתום את ההרצאה באזכור פולחנים מיוחדים הקשורים בעצים ובסיפורים על אודות קדושתם של עצים מיוחדים.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות