Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"פתאום קם אדם" – מוחמד וראשית האסלאם

קטגוריית ההרצאה:

בשנת 580 לפי ספירת הנוצרים נולד מוחמד. בשנת 620 לסה"נ, בגיל ארבעים, נגלה לו מלאך ה' והורה לו לצאת לשליחות מטעמו. בהרצאה נסקור את ראשית האסלאם, את עיקרי משנתו של מוחמד, את התפשטותו אל מחוץ לתחומי חצי האי ערס ואת הפילוגים בין הסונה לשיעה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות