Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"ריקוד האלים" – טקסים מיוחדים בדרום הודו

קטגוריית ההרצאה:

באזור מסוים בדרום הודו סוגדים מאז תקופה פרה-היסטורית לגיבורים קדומים, לאלים ולדמויות מופת נשיות. מאז ימי-קדם הפולחן במידה רבה השתמר כשהיה, אך משמעויותיו והקשריו החברתיים השתנו במרוצת הזמן. באופן פרדוקסלי, הנוגד את המצופה, דווקא חשיפתה של החברה המקומית לתרבות זרה הביאה לאינפלציה בקיום הטקסים ובמידת ראוותנותם. נעמוד על ייחודם של הטקסים, הכוללים תחפושות ראוותניות ומסחררות ונכיר את אופן התנהלותם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות