Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"רקמה בחומר" – אדריכלות מוסלמית באוזבקיסטאן

קטגוריית ההרצאה:

בערב הקדם-אסלאמית לא הייתה נהוגה בנייה מונומנטאלית. המפגש של האסלאם עם תרבות הבנייה הביזאנטית-רומית והפרסית-מסופוטמית הוליד סגנון אדריכלי מיוחד שהלך והתפתח. במרחב אוזבקיסטאן התפתח סגנון אדריכלי מיוחד, ששאב ממקורות קדומים והשפיע מאד על אדריכלות מוסלמית מאוחרת יותר.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות