Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"שאגת הארי וחיבוק הדוב" – המשחק הגדול בין רוסיה להודו הבריטית

קטגוריית ההרצאה: ,

מאז מסעו המוצלח של וואסקו דה גמה סביב כף התקווה הגדולה אל הודו, החל המירוץ המערבי הקולוניאלי להשתלטות על אוצרות תת היבשת ההודית. בסופו של דבר זכו הבריטים בשליטה על הודו. העושר שהפיקו הבריטים מתת היבשת קסם לנפוליאון וסימא את עיני הצאר הרוסי ולימים את עיניה של רוסיה הקומוניסטית. מהלכים רבים נעשו על מנת לנסות ולהשתלט על הודו ולכל הפחות לשבש את מהלכי הבריטים בה. הבריטים מצדם פעלו במרץ על מנת להרחיק את האיום הרוסי מגבולה הצפוני של הודו. נסקור חלק מהמהלכים שנעשו ונכיר את מעלליהם המרתקים של חלק מהמשתתפים ב"משחק הגדול".

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות