Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"שומרים על ההר, שומרים על הגחלת" – המיעוט השומרוני בישראל

השומרונים טוענים שבניגוד ליהודים הם מעולם לא נטשו את הארץ ומקדשים את עיר שלם המקורית, הנמצאת לפי אמונתם בהר גרזים ולא בירושלים. הם מקפידים למשמר את מצוות היהדות בצורתן המקורית ורואים ביהודים מסלפים של התורה המקורית. בהרצאה נעמוד על מקורות העדה השומרונית, נכיר את עיקרי האמונה, את חגיהם ואת מנהגיהם ונלמד על הפולמוס השומרוני – יהודי שנמשך עד ימינו. נבקר במתחם המקודש בפסגת הר גרזים ונכיר את הממצאים שהתגלו במהלך החפירות הארכיאולוגיות. לסיום נדון במשבר הקשה שפוקד את העדה עם החשיפה למודרנה ובשל הסכסוך הישראלי- פלסטיני.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות