Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"תחפושתו של האל" – התגלמות האל בחומר בתרבות ההינדואית (לקראת פורים)

קטגוריית ההרצאה: ,

אחד ההבדלים המהותיים ביותר בין היהדות והאסלאם לבין הדת ההינדואית הוא שבהינדואיזם הדבר "הקל ביותר" לאלים הוא להתגלם בחומר ולבוא לידי ביטוי צורני בעולם. נעמוד על המשמעות העמוקה שמאחורי עבודת צלמים. נכיר סיפורים הודיים שבהם האל משנה את מופעיו וצורותיו, מתעתע במאמיניו ובקרוביו, שאר האלים והאלות, ונברר כיצד משרתת התחפושת את האלים ההינדואים.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות