Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"תיבה על ההר" – התנצרותה של ארמניה

קטגוריית ההרצאה: ,

ארמניה, שנמצאה בין פרס שבה האמונה הנוצרית לא הייתה מוכרת, לבין רומא, שבה הנצרות הייתה דת נרדפת, הייתה המדינה הראשונה בעולם שאימצה את נצרות כדתה רשמית. נשמע על האמונות שרווחו במרחב ארמניה קודם להתנצרות, נספר את אתוס ההתנצרות של האומה הארמנית ונברר את הנסיבות ההיסטוריות שהביאו התנצרה. נכיר את הקשר הארמני להר אררט ולחנית, הרליקט (שריד) המקודש ביותר במדינה, הנוגע (תרתי משמע) בלב לבה של סוגית הצליבה המדממת, נכיר את אדריכלות הכנסיות המפוארת ונלמד מה מבדיל את הנצרות הארמנית מאמונתם של שאר הפלגים הנוצריים בעולם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות