Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"האב, הבן ורוח הקודש" – מבוא לנצרות

קטגוריית ההרצאה:

הנצרות התפצלה מהיהדות לפני כאלפיים שנה. מאז, למרות הדמיון הראשוני פנתה הדת החדשה לכיוון שונה בתכלית ולימים הציגה את היהדות בדמותה של העיוורת הסומא בעלטה, זו שצועדת בדרך השגויה ורדפה אותה. במהלך המפגשים נסקור את מקורותיה היהודיים של הנצרות, נכיר את מבנה 'הברית החדשה' ונעמוד על ההקבלות שעורכים הנוצרים בינה לבין התנ"ך. נכיר את סיפור חייו של ישו הנוצרי על פי המקורות הקדומים, את מעשיהם של שליחיו ואת נקודת הפיצול שלהם מחיק היהדות. נכיר את מעגל החגים הנוצרי ואת סמלי הדת הנוצרית, נברר מהי משמעותם של טקס המיסה ויתר הסקרמנטים, נלמד מיהם הפלגים השונים בכנסייה וכיצד נוצרו ובכך נכיר טוב יותר את בני אחת הדתות החולקות עמנו את קדושתה של עיר בירתנו.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות