Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"אנשי ההרים" – הטורג‘ה באי סולאווסי

באזור ההררי של האי סולאווסי (המוכר גם כסלבס) חיים הטורג'ה. לפני כמאה וחמישים שנה הם קיבלו עליהם את הנצרות, אולם לצד אמונה זו הם ממשיכים לקיים את פולחניהם הקדומים באופן סינקרטיסתי. באופן פרדוקסאלי, כתוצאה מחשיפתם לתרבות חומרית ולאפשרויות כלכליות חדשות נוצרה אצלם אינפלציה אדירה בחשיבות ובאופן קיום הטקסים ובפרט טקסי המוות.

"מורכב לאללה" – האי ג‘אווה

האי ג'אווה אינו מהגדולים שבאיי הארכיפלג האינדונזי, אולם הוא המאוכלס מביניהם.באי, שלאורכו שורה ארוכה של הרי געש, חיים יותר ממחצית תושבי המדינה. האי הוא גם המרכז התרבותי והפוליטי של המדינה ומשמר בכך מורשת ארוכת שנים שראשיתה בממלכות הודיות קדומות, המשכה בסולטאנויות מוסלמיות ולאחריהן – כיבוש הולנדי. נכיר את האי על נופיו ועל אתרי המורשת הרבים שבו, את תרבותו ואת ייחודו.

"מהאל באת ואל האל תשוב" – מעגל החיים בבאלי

באי באלי שבאינדונזיה רווחת האמונה כי מקורו של האדם באל וכי אליו שבה נשמתו לאחר מותו. על מנת לציין שלבים שונים בחייו של אדם עורכים טקסי מעבר. במהלך ההרצאה נכיר מעט את האי הטרופי, את נופיו המוריקים ואת תרבותו ונתמקד בטקסים הססגוניים, המחוננים את חייו של אדם. נכיר את טקס המעבר הנערך במלאת מאה וחמישה […]