Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"גן שחור" – המלחמה בין ארמניה לאזרבייג‘ן בנגורנו קראבאח

מיד לאחר התפרקות הגוש הסובייטי ועצמאותן של ארמניה ואזרבייג'ן פרצה מלחמה שבמוקדה נגורנו קראבאח, מובלעת הררית יפיפיה שעיקר תושביה ארמנים. נסקור את ההסיטוריה הסבוכה של חבל הארץ הזה, את הנסיבות שהובילו להסלמה בין הרפובליקות עוד בימי ברית המועצות, נכיר את תולדותיו של הסכסוך ונעמוד על המצב המתוח במובלעת כיום.

"שואה של אחרים" – טבח העם הארמני

במהלך מלחמת העולם הראשונה ערכו העות'מאנים בארמנים טבח גדול, המכונה מאז ג'נוסייד. נסקור את הנסיבות ואת האופנים שבהם נערך הטבח. נברר מהי העמדה הארמנית ומהי העמדה התורכית ביחס אליו ונשאל מדוע ישראל, שחקקה על דגלה את המשפט "לזכור ולא לשכוח" לא מכירה באירועי מלחמת העולם הראשונה כטבח עם.

"תיבה על ההר" – התנצרותה של ארמניה

ארמניה, שנמצאה בין פרס שבה האמונה הנוצרית לא הייתה מוכרת, לבין רומא, שבה הנצרות הייתה דת נרדפת, הייתה המדינה הראשונה בעולם שאימצה את נצרות כדתה רשמית. נשמע על האמונות שרווחו במרחב ארמניה קודם להתנצרות, נספר את אתוס ההתנצרות של האומה הארמנית ונברר את הנסיבות ההיסטוריות שהביאו התנצרה. נכיר את הקשר הארמני להר אררט ולחנית, הרליקט (שריד) […]

"המדינה הנוצרית הראשונה בעולם" – מסע בארמניה

ראשיתו המזוהה של העם הארמני היא בממלכת אוררטו הקדומה. מאז עבר העם תהפוכות רבות, אולם משהו מתודעתו הלאומית, השואפת לעד להיבדלות ולייחוד נשמר ברצף. לא ייפלא שהשאיפה התמידית לעצמאות, שתאפשר את ההיבדלות הקימה על הארמנים את שונאיהם והובילה לטבח של ממש בימי מלחמת העולם הראשונה. ארמניה הייתה המדינה הראשונה בעולם לקבל עליה את הנצרות כדת […]

"המדינה הנוצרית הראשונה בעולם" – מסע בארמניה

ראשיתו המזוהה של העם הארמני היא בממלכת אוררטו הקדומה ששלטה עד המאה השישית לפנה"ס על שטח נרחב הכולל את מזרח תורכיה, ארמניה, חלקים מאד'רביגאן וצפון איראן של היום. מאז עבר העם תהפוכות רבות, אולם נראה כי בכל זאת משהו מתודעתו הלאומית, השואפת לעד להיבדלות ולייחוד נשמר ברצף. לא ייפלא שהרצון התמידי למדינה עצמאית שתאפשר את […]