Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"עליהם גאוותה, בהם גאולתה" – תור הזהב של גאורגיה

בין המאות 13-12 לסה"נ הייתה גאורגיה אימפריה של ממש שאף היה בכוחה להושיט יד לקיסרי ביזאנטיון הגולים. במהלך מפגש זה נסקור את תולדות מלכיה הגדולים של גאורגיה. נשמע על חידושיו התקדימיים של המלך דוד הבנאי ועל מעלליה של המלכה תמרה שכונתה בחייה מלך. נבקר באתרי המורשת שהותירו מאחוריהם ונכיר שכיות חמדה אומנותיות וספרותיות שנוצרו בימיהם.

"בעומק ההרים" – עמק סוונטי

אי אז בעיצומו של החורף בשנת 1213 נישא ארונה של המלך תמרה במעלה עמק סוונטי, אחד העמקים החבויים בחיק הקווקז הגדול, למרגלות הר שחארה, הפסגה הגבוהה ביותר בגאורגיה. במקביל למסע הלוויה הזה יצאו עוד כמה מסעות לוויה, בכיוונים שונים. היכן באמת נקברה המלך תמרה? נכיר את אחד העמקים היפים והמסתוריים בקווקז. נתוודע לנופיו המרשימים, לתושביו […]

"מצוותה של נינו הקדושה" – התנצרותה של גאורגיה

גאורגיה קיבלה על עצמה את הנצרות כאחת עשרה שנים לאחר שהקיסר קונסטנטינוס הגדול קבע שהנצרות הינה דתה הרשמית של האימפריה הביזאנטית. נספר את אתוס ההתנצרות הלאומי, הדומה והשונה מאתוס הארמני, על שלל מעלליה של הנזירה נינו הקדושה. נאיר את ההקשרים היהודיים שכמוסים בו ונבחן אותו באופן ביקורתי ובראי היסטורי. נכיר את האתרים המקודשים הנקשרים באתוס, נבקר בכנסיות מפוארות […]

"עוטי הטלית בארץ עוטה עור הנמר" – יהודי גאורגיה

קהילת יהודי גאורגיה היא אחת הקהילות היהודיות היחידות בעולם שמעולם לא נרדפו. בעוד שבמקומות אחרים, שבהם רווחת האמונה הנוצרית, טרחו להזכיר ליהודים שוב ושוב את אשמתם בצליבתו של ישוע, בגאורגיה התייחסו אל היהודים כאל מביאיה הראשונים של האמונה הנוצרית למדינה. לאורך השנים זכו היהודים ליחס של כבוד ורבים מבני העדה היו מקורבים לאצולה המקומית ולבית […]

"חלקת אלוהים קטנה" – מסע בגאורגיה

אגדה גיאורגית עתיקת יומין גורסת כי הגיאורגים זכו באותו חבל ארץ שאלוהים שמר לעצמו, אלא שארץ מבורכת זו שבה ונחרבה תחת גלי כיבוש קשים. נצא למסע ברחבי המדינה יפת הנופים, נסקור את מקורותיו השבטיים של העם הגיאורגי ואת נסיבות קבלתו את הנצרות. נכיר כמה תהפוכות היסטוריות ואת ימי 'תור הזהב' של המלך דויד הבנאי והמלכה […]