Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"שאגת הארי וחיבוק הדוב" – המשחק הגדול בין רוסיה להודו הבריטית

מאז מסעו המוצלח של וואסקו דה גמה סביב כף התקווה הגדולה אל הודו, החל המירוץ המערבי הקולוניאלי להשתלטות על אוצרות תת היבשת ההודית. בסופו של דבר זכו הבריטים בשליטה על הודו. העושר שהפיקו הבריטים מתת היבשת קסם לנפוליאון וסימא את עיני הצאר הרוסי ולימים את עיניה של רוסיה הקומוניסטית. מהלכים רבים נעשו על מנת לנסות […]

"דרום עמוק" – מסע בקצה הדרומי של תת-יבשת הודו

שטחה של תת יבשת הודו גדול יותר משטחה של אירופה. עם זאת במערב נוטים לא אחת להתייחס אליה כאל חטיבה גיאוגרפית ותרבותית אחת. בהרצאה זו נערוך מסע נופי ותרבותי בשני מחוזותיה הדרומיים של תת היבשת – טמיל נאדו וקראלה. נתחיל בחופי מפרץ בנגל ונמשיך דרך ערי בירה קדומות, מקדשים המהווים קומפלקסים ארכיטקטוניים עצומים שסביבן נכרכים […]

"אמא למיליארד בנים" – להיות אישה בהודו

מצד אחד נחבאות הנשים ההודיות אל הכלים – ספונות בביתן, ומצד שני הן מתבלטות בצבעוניות נדירה השובה את עינו של כל מתבונן. מה מייחד את אותן נשים שפניהן מוסתרות מאחורי אמרת הסארי מיתר נשות העולם? מהו מעמדן במשפחה ומהי מערכת היחסים שלהן עם הבעל? כיצד נערך טקס הנישואין בחברה המסורתית וכיצד הוא מתקיים בחברה המודרנית […]

"ריקודו הסוער של האל" – מקדשי טמיל נאדו

במרוצת הזמן הוקמו בטמיל נדוו מקדשים עצומים, הנחשבים לגדולים ביותר בעולם.המדינה הדרומית נחשבת לאזור שנפגע הכי פחות מפלישותיהם של כובשים זרים, ושבו ההינדואיזם היה חשוף פחות להשפעות חיצוניות. נכיר את המורשת המקומית ואת המקדשים המיוחדים. נספר כמה מסיפורי האלים ונשמע את שירתם המיוחדת של המשוררים הקדומים שיצרו הקבלה מרתקת בין הטופוגרפיה של האזור ובין עולם […]

"בצל עצי הקוקוס" – הקהילות היהודיות בהודו

בהודו חיות קבוצות שונות של יהודים. מוכרים מכל הם היהודים הקוצ'ינים, אולם לצדם קיימת גם עדת 'בני ישראל'. ברבות הזמן הגיעו להודו סוחרים יהודיים שכונו בשם כולל ומטעה "בגדאדים" ולימים היה מי שטען שמצא במזרח הודו את בניו של שבט מנשה האבוד ועמל על גיורם והעלאתם ארצה. במהלך ההרצאה נכיר את הקבוצות השונות, נספר מעט על […]

"המתנגדים לאלימות והאוחזים בחרב" – הג‘יינים והסיקהים

נזירי הג'יין יקפידו להזיז נמלה מדרכם בהתאם לעקרון אי האלימות, אחד מעקרונותיה המרכזיים אחת הדתות העתיקות בהודו. הנדרים שעל נזיר ג'יין ליטול על עצמו נחשבים מהחמורים בעולם. הדת הסיקהית היא אחת הדתות הצעירות ביותר בתת-היבשת, המהווה סינתזה מרתקת בין הינדואיזם ואסלאם. האחיזה בחרב מלווה את הסיקהה לכל אורך ההיסטוריה שלה. נכיר מעט את שני המיעוטים […]

"האסלאם בהודו" – יחסי הינדים מוסלמים בתת היבשת

ריבוי האלים, גלגוליהם והתגלמויותיהם בחומר, הרווחים בהודו, הם דברים פסולים מיסודם באסלאם. לצד סלידה ועוינות הוליד המפגש הבין-דתי עושר תרבותי רב שביטוייו הפילוסופיים, הספרותיים והאמנותיים רבים. עם הקמת סולטאנות דלהי בראשית המאה ה-13 נוצר מפגש ישיר בין האסלאם לדתות המקומיות בהודו. נסקור מאפיינים תרבותיים שונים שבהם הושפע האסלאם בהודו ונתמקד בסכסוך המודרני בין הינדים למוסלמים, […]

"לא זה ולא זה, גם זה וגם זה" – על האמת הצפונה בתפישה הגבולית בתרבות הודו

תרבות הודו העתיקה, שמשפיעה על חלקים ניכרים מדרום-מזרח אסיה, מבקשת באופנים רבים ושונים ליחד את מבטו של האדם אל מה שנמצא מעבר לצמדי הניגודים שבהם נהוג לתפוש את העולם ואף לדבר עליו: יום-לילה, גבר-אישה, קדוש-טמא. במפגש נגדיר בדרך חווייתית את תפישת העולם הזו. ננכיח כמה ביטויים שלה מתחומים דתיים, מיתולוגיים, פילוסופיים, חברתיים ומגדריים. וננסה להפנים במשהו […]

"על תעלות המים" – מדינת קראלה

קראלה, המדינה הירוקה ביותר בהודו, נחשבת גם למובילה בכל הודו בהשכלה. על פי המסורת על חופי קראלה נחת השליח הנוצר הראשון סנט תומאס. חופיה היו גם מעוזם של יהודי דרום הודו, ובהם גם נחת ואסקו דה גאמה שגילה את הנתיב הימי מאירופה להודו. היום זהו המקום היחיד בעולם שבו נבחרת מפלגה קומוניסטית בבחירות דמוקרטיות. נכיר […]

"סלאם בומביי" – הכרך הגדול ביותר בהודו

על מומבאי, לשעבר בומביי, נאמר שהיא "העיר הכי פחות הודית בתת היבשת" וגם ש"היא ההודית מכל הערים בהודו". העיר העצומה הזו, החמישית בגודלה בעולם, מזוהה בעיקר עם שכונות העוני המחרידות שלה, אך מסתבר שיש בה הרבה מעבר להן: עושר אגדי, אתרי מורשת, אווירה נינוחה וססגוניות מרהיבה. בהרצאה נכיר את ההיסטוריה של העיר ואת הגורמים שהביאו להפיכתה […]

"אדריכלות של הארה" – ארכיטקטורה הודית

בנייה באבן החלה בהודו בתקופה מאוחרת יחסית, אולם מראשיתה מקופלות בה משמעויות קוסמולוגיות ודתיות רבות. נבקר במקדשי מערה ונכיר את הסטופות הראשונות. נשרטט קווים להתפתחות המקדשים הקלאסיים ונבאר את המשמעויות הסמויות שנועדו להפוך אותם למודל קוסמי המאפשר להגיע להארה. נכיר גם את הפיסול ההודי המורכב ואת "בארות מדרגות" – מתקני מים ייחודיים צופני סוד.

"ריקוד האלים" – טקסים מיוחדים בדרום הודו

באזור מסוים בדרום הודו סוגדים מאז תקופה פרה-היסטורית לגיבורים קדומים, לאלים ולדמויות מופת נשיות. מאז ימי-קדם הפולחן במידה רבה השתמר כשהיה, אך משמעויותיו והקשריו החברתיים השתנו במרוצת הזמן. באופן פרדוקסלי, הנוגד את המצופה, דווקא חשיפתה של החברה המקומית לתרבות זרה הביאה לאינפלציה בקיום הטקסים ובמידת ראוותנותם. נעמוד על ייחודם של הטקסים, הכוללים תחפושות ראוותניות ומסחררות […]

"מה עדיף להיות איתה או להיות רחוק ממנה?" – סיפורי אהבה הודיים

הספרות ההודית משופעת בסיפורי אהבה, ארציים ושמימיים, המתובלים בשפע דימויים ציוריים המפעפעים גם לתעשיית הקולנוע המודרנית בבוליווד. בהרצאה זו נכיר מעט את דימויי היופי הרווחים בתרבות ההודית. נספר כמה סיפורי אהבה ונתחקה אחר קווים משותפים לכולם.

"בין מלחמה לפצפיזם" – דמויות מופת סביב עצמאותה של הודו

מאז ימיו של ואסקו דה גמה וגילויו של נתיב השיט בין אירופה לאסיה סביב כף התקווה הטובה ניכרו מאמצי האימפריות המערביות להשתלט על חלקים בהודו או לפחות לחלוש על הסחר עמה. כתוצאה מהנוכחות המערבית המתחזקת נוצר מפגש בין תרבותי טעון בין המזרח לבין המערב. כחלק מהמאבק של הודו לשחרורה מעול הבריטים קמו הוגי דעות רבים […]

"בין המופשט לקונקרטי" – התגלמויותיו של האל ההינדואי

מופעיו של האל ההינדואי רבים ושונים. לצד נוכחותו החומרית של האל, במופעים רבים ושונים, קיימת תפישה לפיה האלוהות אל-חומרית, חסרת צורה. מדוע איפה שבה ולובשת האלוהות צורות שונות? האם זו מהותה, או שמא תחפושת? מהי משאת נפשו של המאמין? – להתאחד עם האל או להישאר בפירוד ממנו. את כל אלו ננסה לברר.

"ניגודים והשלמות" – פניה של החברה ההינדואית

החברה ההינדואית מושתתת על מתח גדול בין תפיסת עולם אחדותית לתפיסה מפוצלת, רבת פנים, בין הרמוניה ולכידות חברתית לחלוקה נוקשה למעמדות ובין חיי משפחה ואישות לבין חיי פרישות וסגפנות. נדמה כי היכולת של ההינדואי להכיל באופן טבעי ומוכר דבר והיפוכו מותחת את תחומי תודעתו אל קצוות רחוקים.

"ברית אחיות" – כת הסריסים בהודו

כל מי שטייל בהודו במשך פרק זמן מסוים לבטח נתקל בקבוצות נשים קולניות, בוטות בהתנהגותן שמתהלכות בשווקים, בתחנות אוטובוסים וברכבות תוך שהן מוחאות כף ברמה ודורשות במפגיע כסף מגברים. נשים אלו, שאצל חלקן ניכרים סממנים גבריים מובהקים, הן בנות קהילת ההיג'רות – כת הסריסים. נסיונותיהם של חוקרי מגדר שונים להציג את בנות הכת כטרנסג'נדריות הודיות […]

"המזרח רוחני והמערב חומרני" – האומנם? – על הקשר הרוחני בין מזרח ומערב ועל תופעת התרמילאות

מאז ימי קדם עמדה הודו בקשרים עם העולם המערבי, אולם רק מאמצע המאה ה-19, עם חיסול הסולטאנות המוגולית והשתלטותה של בריטניה על עומק תת-היבשת, הפך המפגש בין העולמות התרבותיים השונים ממשי וטעון יותר. במהלך ההרצאה ננסה להבין מה הוליד המפגש הבין-תרבותי המתמשך בין הודו למערב ונשרטט קווים ומגמות בולטים לאופן שבו תופסים בני המערב את הודו ואת […]

"טרילוגיה ראג‘סטאנית" – מסע בין שלושה מקדשים מיוחדים בראג‘סטאן

חבל ראג'סטאן המדברי גדוש באתרים המהווים את הודו במיטבה: ארמונות מבוצרים תלויים על שיני סלע, שווקים עמוסי סחורות, שיטות חקלאות מסורתיות ואמונות עתיקות. ראג'סטאן גדולה מכדי להכיר את כולה בפעם אחת. דרך ביקור בשלושה אתרים ציוריים, המקודשים לבני דת ההינדו והתוודעות לסיפורים המיתולוגיים המכוננים את חשיבותם, נכיר מעט מהעושר התרבותי והאמוני ההינדואי. נתוודע לבעייתיות השורשית […]

"מסתורין במלאנה" – סיפורו של כפר מבודד ויוצא דופן בהימאליה ההודית

מלאנה, המקום בו אגדות הופכות למציאות, הוא כפר נידח, התלוי  באמצעו של אחד המדרונות הדרומיים, התלולים והמוריקים של רכס ההימליה ההודית. כיצד קרה איפה ששמו יצא למרחוק? במלאנה רב הנסתר על הגלוי. נוסף על מקור הפרנסה של הכפר, בזכותו התפרסם, רבות התעלומות סביבו וגדול ייחודו. במהלך ההרצאה נתוודע אל נופי האזור, נברר מדוע שונה מראה […]

"טיבט הקטנה" – חבל לדאק, הקהילה האנושית הגבוהה בעולם

חבל לדאק, "ארץ הירח", השוכן בין רכס ההימלאיה לרכס הקראקורם, הוא המחוז הצפוני ביותר בהודו, מפגש הגבולות שלה עם פקיסטאן וטיבט. האזור הררי וצחיח ובהיותו מבודד כמעט לחלוטין עד לעת המודרנית נותרו נופיו כמעט ללא פגע. במקביל לנופי הפרא השתמרה גם הקהילה הבודהיסטית-טיבטית על תרבותה, אמונתה, דתה ופולחניה. לא בכדי נקראת לדאק "טיבט הקטנה", כינוי […]

"כל המים הקדושים" – קדושת נהר הגנגס וחגיגות הקומבה מלה

הגנגס הוא הנהר הגדול ביותר בתת-היבשת. נוסף על היותו מקור חיות מרכזי המרווה במימיו את אדמת המישורים הגדולים ומאפשר גידולים חקלאיים רחבי היקף, היותו מאפשר שיט ספינות הפכו לעורק תעבורה קדום שלאורכו התפתחו הערים הגדולות של צפון-הודו. בנוסף על כך ניחן הנהר (המזוהה עם אלה ולכן ישותו נקבית) בתכונות מיסטיות מטהרות- זרם מים שכל הינדואי מאמין […]

"האומנם בשם האהבה?" – על התפתחות מבני הקבר המוסלמים בהודו ומשמעויותיו של הטאג‘ מאהל

החל מהמאה ה-12, ראשית האיסלאם בהודו, הוקמו בתת-היבשת מבני קבר מונומנטליים. בניגוד לתפישה ההינדואית שבה לגופת המת אין כל חשיבות, ביקשו המוסלמים לשמר את זכרו של הנפטר בקבר שממנו יקום לתחייה ביום הדין המיוחל. במרוצת הזמן הוקמו בהודו מבני קבר מהודרים ומונומנטאליים, שנבנו על פי עקרונות מוסלמיים פרסיים ומרכז-אסייתים שעורבבו בעקרונות מקומיים באופן שייצר שילוב […]

"דרום עמוק" – מסע בקצה הדרומי של תת-יבשת הודו

שטחה של תת יבשת הודו גדול יותר משטחה של אירופה. עם זאת במערב נוטים לא אחת להתייחס אליה כאל חטיבה גיאוגרפית ותרבותית אחת. בהרצאה זו נערוך מסע נופי ותרבותי בשני מחוזותיה הדרומיים של תת היבשת – טמיל נאדו וקראלה. נתחיל בחופי מפרץ בנגל ונמשיך דרך ערי בירה קדומות, מקדשים המהווים קומפלקסים ארכיטקטוניים עצומים שסביבן נכרכים […]

"ללכת בעקבות הבודהא" – חייו ועיקרי משנתו של בודהא

כולנו שמענו את הכינוי 'בודהא', אך מה באמת אנו יודעים על אותה דמות שחיה אי שם בצפון הודו במאה ה- 6 לפני הספירה שקמה יום אחד והציעה דרך להיחלץ מתלאות הקיום? בהרצאה נסקור את תולדות חייו של בודהא מלידתו הפלאית לזוג מלכותי, דרך נטישתו את חיי המעדנות בארמון לטובת סיגופים קשים שתכליתם בירור הסיבה לסבל, […]

"האפוס המסופר מכל" – הרמאיאנה

במהלך ההרצאה נתוודע לעלילה המורכבת של אפוס הראמאינה, "מסעו של האל ראמה". ראמה, אל שהתגלם בדמות נסיך, נושל מכס ממלכתו באיודהיה, גלה אל היער וחי שם עם אשתו האהובה ועם אחיו. הוא נאלץ לצאת למסע רב הרפתקאות דרומה, אל האי לנקה, כדי לשחרר את אשתו האהובה, סיטא, משבייה. הראמאינה, שחובר ככל הנראה במאה השלישית לפנה"ס, […]

"דמותו החמקמקה של האל" – מהות הפולחן ההינדי

אישה ניצבת על גדת נהר הגנגס בשעת בוקר מוקדמת. היא אוספת מי נהר בכד קטן ותוך שהיא ממלמלת תפילה חרישית היא פונה אל עבר השמש העולה ויוצקת את תכולת הכד אל הנהר. מה היא עושה, מדוע כך היא נוהגת ומה היא מנסה לחולל? על כך ועוד ננסה לענות במהלך הרצאה שנוגעת במהות הפולחן ההינדי. נתחקה […]

"הצמחונים האדוקים" – דת הג‘יין

דת הג'יין התפתחה בתת יבשת הודו פחות או יותר במקביל לבודהיזם. העיקרון המנחה של הדת הוא הימנעות מאלימות, ומאמיניה מקפידים על צמחונות אדוקה. חוד החנית של הקהילה הג'יינית הם הנזירים. נדמה שהם מקיימים את התקנון הנזירי הנוקשה בעולם. במהלך ההרצאה נתוודע למשנתו של מהאווירה, מייסד הדת, נכיר את עיקרי האמונה, את האופן בו הם מיושמים בחיי […]

"בין מלחמה לפצפיזם" – דמויות מופת סביב עצמאותה של הודו

מאז ימיו של ואסקו דה גמה וגילויו של נתיב השיט בין אירופה לאסיה סביב כף התקווה הטובה ניכרו מאמצי האימפריות המערביות להשתלט על חלקים בהודו או לפחות לחלוש על הסחר עמה. כתוצאה מהנוכחות המערבית המתחזקת נוצר מפגש בין תרבותי טעון בין המזרח לבין המערב. כחלק מהמאבק של הודו לשחרורה מעול הבריטים קמו הוגי דעות רבים […]

"בין המופשט לקונקרטי" – התגלמויותיו של האל ההינדואי

מופעיו של האל ההינדואי רבים ושונים. לצד נוכחותו החומרית של האל, במופעים רבים ושונים, קיימת תפישה לפיה האלוהות אל-חומרית, חסרת צורה. מדוע איפה שבה ולובשת האלוהות צורות שונות? האם זו מהותה, או שמא תחפושת? מהי משאת נפשו של המאמין? – להתאחד עם האל או להישאר בפירוד ממנו. את כל אלו ננסה לברר.