Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"אררט בירושלים" – מסתרי הרובע הארמני

הרובע הארמני הוא אחד המעוזים המסוגרים ביותר בעיר העתיקה. הקהילה החיה בו מורכבת מנזירים וממשפחות פליטים שברחו לירושלים במהלך מלחמת העולם הראשונה. במהלך הסיור נכיר את הנסיבות שבהן הפכו הארמנים לעם הראשון שקיבל עליו את האמונה הנוצרית ואת עיקרי ההיסטוריה הארמנית. נכיר את מכמניו של הרובע הארמני – מנזר שלמעשה הפך לשכונה בחסות הפטריארכיה ואת […]