Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"לא, זו לא שוויץ" – רכס הקצ'קר.

פורסם ב"מגזין G" בגלובס, 29.5.2008. רכס הקצ'קר, שלוחה קטנה של רכס הפונטוס בצפון מזרח תורכיה צופן בחובו צמחייה עשירה וייחודית שבאביב מתהדרת בשלל פריחה מסחרר, שרידים מפוארים מימים שבהן עבר באזור נתיב ראשי של דרך הסחר הקדומה עם מזרח אסיה, מזמנים שבהם שלטו במרחב הארמנים והגיאורגים ומתקופה שבה בית המלוכה הביזאנטי הגולה ישב בעיר טרבזון, […]

"סיפור כיסוי" – מה מסתתר מאחורי כיסוי הראש של נשות תורכיה.

פורסם במגזין "מסע אחר", גיליון מס' 204, ספטמבר 2008. כחלק מהתפישה החילונית של תורכיה, נשים שעובדות במגזר הציבורי מחויבות להגיע לעבודתן בלי מטפחת ראש. באחרונה ניסתה הממשלה האסלאמית לבטל את החוק, אבל בתי המשפט נלחמו בה. ובתווך, איש אינו שואל את הנשים מה הן רוצות. כיסוי הראש של נשים בתורכיה – מסע אחר, ספט 2008