Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

אל "טיבט הקטנה" – מסע עומק בלדאק

מצפון לפסגות ההימאליה משתרעת הרמה הגבוהה בעולם – טיבט. ההרים הגבוהים יוצרים חיץ אקלימי; בעוד המורדות הדרומיים של ההימלאיה גשומים ומיוערים בצפיפות, טיבט צחיחה ומדברית ברובה. לצד החיץ האקלימי קיים גם חיץ תרבותי מובהק – בין התרבות ההינדואית לתרבות הטיבטית. ככל שמצפינים הולכים ומתרבים המנזרים הטיבטים ומבני הסטופה. קלשוני שיווא בהדרגה מפנים את מקומם לדגלי […]

"אל ארץ דרקון הרעם" – מסע עומק בממלכת בהוטן

בהוטן חבויה בחיקם של רכסי ענק מיוערים בצפיפות, למרגלות פסגות ההימאליה העטורות שלגי-עד. המדינה הזעירה, המוכרת בשם "ארץ דרקון הרעם", היא הממלכה הבודהיסטית-הטיבטית העצמאית האחרונה בעולם. נבקר בדזונגים (מנזרים המבוצרים), בערים ובכפרים וניטול חלק בפסטיבלים ובחגיגות דתיות. בהוטן התפרסמה בעולם כמדינה שהעלתה על נס את המושג אל"ג (אושר לאומי גולמי) שנועד להחליף את התל"ג (תוצר […]