Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

DDE7578D-4DD6-E429-D338-0A333747BCD4

"מעבר להרים ולמדבר" – לדאק.

פורסם במגזין "מטיילים", גיליון מס' 81, נובמבר 2004

עמק לדאק שוכן לאורך נהר האינדוס, הזורם בין רכס ההימאליה לרכס הקראקורם. כיום האזור מהווה חלק מהודו המודרנית, אך מבחינת נופיו ותרבותו הוא משתייך לספר הרמה הטיבטית.
עוד בנושא