Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

E6E61268-D042-0862-5D96-FDBC78173765

"תרגיל בסובלנות" – קמפיין נגד פילים

פורסם במגזין "חיים אחרים", גיליון מס' 153, יוני 2009

לקראת יום ההומופוביה הבינלאומי החליט ארגון חושן לקיים פרויקט תעמולה נגד פילים. במסגרת הפרוייקט, שנעשה בשיתוף עם כמה בתי ספר, הספארי ברמת גן ומשרד פרסום מוביל, הומחש עד כמה קל לבחור אובייקט, לתפול עליו האשמות ולהפוך אותו מושא לשינאה ולהסתה.
עוד בנושא