Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"בדידות מזהרת?" – נזירים ומנזרים במדבר יהודה

קטגוריית ההרצאה:

מדבר יהודה מהווה מרכז נזירי חשוב מאז ראשית הנצרות. בהרצאה נגדיר מהו מדבר ומהו נזיר. נברר מה מקור קדושתו של מדבר יהודה, נכיר את המנזרים שבו, את מייסדיהם, את אורח החיים במנזר וכן את ההתמודדויות שלהם עם אורח החיים הקשה והמחייב שנטלו על עצמם.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות