Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

050-7622123

"המתווכת" – דמותה של מרים הבתולה

קטגוריית ההרצאה:

פעם בשנה, בחג מרים, נישאת בתהלוכה מיסטית איקונה מקודשת של מרים הישנה ממנזר עלום אל כנסיית קבר מרים בגת שמנים תהלוכה זו, שראשיתה באפלת הליל, כמו שופכת אור על חשיבותה של מרים בנצרות. נכיר את אזכוריך של מרים במקורות הקדומים, נשרטט קווים לדמותה בעיני המאמין הנוצרי, נברר מהו הרעיון העמוק העומד מאחורי תפישת הבתולין בנצרות, האם הלכה לעולמה או נרדמה שנת נצח, היכן נקברה טרם נאספה השמיימה ומה מבקש המאמין הנוצרי בפנייתו אליה.

מעונינים להזמין הרצאה זו?

הרצאות נוספות